Selda

Selda Bağcan

Meydan Sizindir

Selda

1976

Source

Soyulmadık bir derimiz kalmıştı

Soyun babo soyun, meydan sizindir

Hiçbir canlı kardeşine kıyamaz

Kıyın babo kıyın, meydan sizindir

Bugün sizin ama yarın bizimdir

Dünya bizimdir, evren bizimdir

Dostluk bizimdir, kardeşlik bizimdir, dost

Toprağa karışmış fakirin teri

Ağlamak bilir mi beylerin biri

Size beyefendi, bize serseri

Deyin bab, deyin, meydan sizindir

Kıyas edilir mi çul ile halı

Kimler yaptı bize böyle bir yolu

Yemekle biter mi milletin malı

Yeyin babo yeyin, meydan sizindir

Kıyas edilir mi çul ile halı

Kimler yaptı bize böyle bir yolu

Yemekle biter mi milletin malı

Yeyin babo yeyin, meydan sizindir

original xml