Ersen

Ersen

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk

Dünden Bugüne

1977

Source

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm

Vara vara vardım o kara taşa

Hasret ettin beni kavim gardaşa

Sebep ne gözden akan kanlı yaşa

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

Nice sultanları tahttan indirdin

Nicelerin gül benzini soldurdun

Niceleri gelmez yola gönderdin

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

Karacoğlan der kondum göçülmez

Acıdır ecel şerbeti içilmez

Üç derdim var birbirinden seçilmez

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

original xml